Formularz anulowania

Przykładowy formularz rezygnacji

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz)

-beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net,

- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(ów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

- Data(y)

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.