Ochrona danych

 

Polityka prywatności

 

Za przetwarzanie danych odpowiada:
beverage dispense systems GmbH
Kopernikusstrasse 4
50126
Bergheim
02271/989630-0
verkauf@getraenkezapfanlagen.net

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o tym, jak obchodzimy się z Twoimi danymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę internetową, serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłową prezentacją naszej strony internetowej, które są ważniejsze od naszych interesów. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez dostawcę zewnętrznego
W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, dostawca zewnętrzny świadczy nam usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłowym przedstawieniem naszej oferty, które są przeważone przez równowagę interesów. Wszystkie dane zebrane w trakcie korzystania z tej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w ramach wyjaśnionych tutaj.

Dostawca usług znajduje się w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie danych i wykorzystywanie ich do przetwarzania umów

Gromadzimy dane osobowe, gdy dobrowolnie nam je podajesz w kontekście swojego zamówienia lub gdy kontaktujesz się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach potrzebujemy tych danych do realizacji umowy lub do przetworzenia Twojego kontaktu i nie możesz wysłać zamówienia lub kontaktu bez ich podania. To, jakie dane są zbierane, można sprawdzić w odpowiednich formularzach. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO do celów realizacji umowy i obsługi Twoich zapytań. Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, decydując się na otwarcie konta klienta, wykorzystamy Twoje dane w celu otwarcia konta klienta. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu Twojego konta klienta, Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w szerszym zakresie, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszej deklaracji. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktową lub poprzez przeznaczoną do tego celu funkcję na koncie klienta.

3. Przekazywanie danych

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO przekazujemy Twoje dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, przekazujemy zebrane w tym celu dane dotyczące płatności instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz, jeśli ma to zastosowanie, dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas lub wybranemu dostawcy usług płatniczych. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli założysz u nich konto. W takim przypadku musisz zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych.

Do przetwarzania zamówień i umów używamy również zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Przekazywanie i przetwarzanie danych, które ma miejsce w tym zakresie, opiera się na przetwarzaniu zamówień.

To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub hurtownikom w przypadku, gdy przejmują oni za nas wysyłkę (drop shipment).

Korzystamy z dostawców usług płatniczych i dostawców usług wysyłkowych, którzy mają siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych tym firmom odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Przekazywanie danych dostawcom usług wysyłkowych
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyraziłeś na to wyraźną zgodę, na podstawie tej zgody przekażemy Twój adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług wysyłkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, aby mógł się z Tobą skontaktować przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub jej koordynacji.

Zgodę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres kontaktowy lub bezpośrednio do dostawcy usług wysyłkowych na podany poniżej adres kontaktowy.
Po odwołaniu zgody usuniemy Twoje dane przekazane w tym celu, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza ten zakres i dozwolony przez prawo, o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

4. E-mailowy biuletyn informacyjny

Reklama e-mailowa przy rejestracji do newslettera
Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub podane przez Ciebie oddzielnie, aby regularnie wysyłać Ci nasz newsletter e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO.

Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisany poniżej adres kontaktowy lub poprzez link umieszczony w tym celu w newsletterze. Po wypisaniu się z newslettera usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszej deklaracji.

Reklama e-mailowa bez rejestracji w newsletterze i Twoje prawo do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy Twój adres e-mailowy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Ty nie wyraziłeś sprzeciwu, zastrzegamy sobieprawo, na podstawie paragrafu 7 (3) niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG), do regularnego wysyłania Ci e-mailem ofert produktów podobnych do tych, które już zakupiłeś z naszego asortymentu. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z kierowaniem do klientów ofert w sposób reklamowy, które są przeważone w ramach wyważenia interesów.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktową lub poprzez link podany w tym celu w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

5. Wykorzystanie danych do przetwarzania płatności

Sprawdzanie tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna
Jeśli wybierzesz usługi płatnicze Klarna, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO poprosimy Cię o zgodę na przekazanie Klarna danych niezbędnych do realizacji płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech do sprawdzenia tożsamości i wiarygodności kredytowej mogą zostać wykorzystane agencje kredytowe wymienione w polityce prywatności Klarna.
Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie zaległości w płatnościach do podjęcia ważnej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.
W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, wysyłając wiadomość na poniższe dane kontaktowe. Może to spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować Ci pewnych opcji płatności. Możesz również w każdej chwili odwołać swoją zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych, kontaktując się z firmą Klarna.

Zakup na raty

Przy wyborze metody płatności "zakup na raty" i udzieleniu wymaganej do tego zgody na ochronę danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, dane osobowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, płeć) wraz z danymi wymaganymi do realizacji transakcji (artykuł, kwota faktury, terminy płatności, kwota całkowita, numer faktury, podatki, waluta, data i godzina zamówienia) są przekazywane do naszego partnera Klarna Bank AB, Postfach 90 01 62, 90492 Norymberga, Niemcy, w celu realizacji tej metody płatności.
W celu sprawdzenia tożsamości lub zdolności kredytowej klienta, nasz partner przeprowadza kwerendy i uzyskuje informacje z publicznie dostępnych baz danych i agencji kredytowych. Dostawców, od których informacje oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zdolności kredytowej są uzyskiwane na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, a także dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych po przekazaniu ich naszemu partnerowi Klarna Bank AB, znajdziesz w ich deklaracji ochrony danych, którą znajdziesz tutaj: https://www.klarna.com/de/verkaeufer/haendlersupport/datenschutz-grundverordnung-dsgvo/
Nasz partner Klarna Bank AB wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie zaległości w płatnościach do podjęcia ważnej decyzji o ustanowieniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Masz możliwość skontaktowania się z naszym partnerem, Klarna Bank AB, aby wyjaśnić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.
Zgoda na przekazywanie danych udzielona w procesie składania zamówienia może zostać cofnięta w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny, ze skutkiem na przyszłość.

6. Integracja znaku jakości Trusted Shops

Odznaka jakości Trusted Shops została zintegrowana na tej stronie internetowej w celu wyświetlenia naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych ocen oraz w celu zaoferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu przez nich zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty, które w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO przeważają nad naszymi interesami. Odznaka Trustbadge i reklamowane za jej pomocą usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.
W przypadku wywołania odznaki Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i dostawcę wnioskującego (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Te dane dostępowe nie podlegają ocenie i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.
Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, zdecydujesz się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub już się zarejestrowałeś. W takim przypadku obowiązuje umowa pomiędzy Tobą a Trusted Shops.

7. Pliki cookie i analiza stron internetowych

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej, umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlić odpowiednie produkty lub przeprowadzić badania rynku, na różnych stronach stosujemy tzw. pliki cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas ciasteczek są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). O tym, jak długo są one przechowywane, możesz dowiedzieć się w ustawieniach plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
O ile wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, ta strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics, usługę analizy stron internetowych firmy Google LLC (www.google.de), do celów analizy stron internetowych. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Informacje zbierane automatycznie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Włączenie anonimizacji IP na tej stronie powoduje, że adres IP jest skracany przed przesłaniem go na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu celu i zakończeniu korzystania z Google Analytics przez nas, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Zapobiegnie to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki możesz kliknąć ten link, aby uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

8. Marketing internetowy

Google AdWords Remarketing
Korzystamy z Google AdWords, aby reklamować tę stronę w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych innych firm. O ile wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej Google ustawia tzw. remarketingowy plik cookie, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu cookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Po zakończeniu celu i zakończeniu korzystania z Google AdWords Remarketing przez nas, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z Twoim kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z Twojego konta Google do personalizacji reklam, które widzisz w sieci. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi z Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych na potrzeby remarketingu obejmującego różne urządzenia. W tym celu Twoje dane osobowe zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google AdWords Remarketing jest ofertą firmy Google LLC (www.google.de).
Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując remarketingowy plik cookie za pomocą tego linku. Ponadto, możesz uzyskać informacje od Digital Advertising Alliance na temat ustawień plików cookie i dokonać ustawień w tym zakresie.

Program partnerski Affilinet
Nasza strona uczestniczy w programie partnerskim Affilinet. Jest on oferowany przez affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy (dalej "affilinet"). Jest to tak zwany system afiliacyjny, w którym osoby zarejestrowane w affilinet (zwane również "wydawcami") reklamują produkty lub usługi tak zwanych "reklamodawców" na swoich stronach internetowych za pomocą materiałów reklamowych.
Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalizacji i komercyjnego wykorzystania naszej oferty online, które są nadrzędne w kontekście wyważenia interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f). 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.
Za pomocą plików cookie affilinet może śledzić przebieg danego zamówienia, a w szczególności to, że kliknąłeś na dany link, a następnie zamówiłeś produkt za pośrednictwem programu partnerskiego.
W każdej chwili możesz zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszych partnerów umownych lub naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w affilinet można znaleźć tutaj.

Program partnerski Amazon
Nasza strona bierze udział w programie partnerskim Amazon. Jest on oferowany przez Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (dalej "Amazon"). Jest to tak zwany system afiliacyjny, który został zaprojektowany w celu zapewnienia stronom internetowym medium, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.
Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalizacji i ekonomicznego wykorzystania naszej oferty online, które są nadrzędne w kontekście równoważenia interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.
Za pomocą plików cookie Amazon może śledzić przebieg danego zamówienia, a w szczególności to, że kliknąłeś na dany link, a następnie zamówiłeś produkt w Amazon.
W każdej chwili możesz zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszych partnerów umownych lub naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Amazon można znaleźć tutaj.

9. Wysyłanie przypomnień o ocenie przez e-mail

Przypomnienie o ocenie przez Trusted Shops
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazisz na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, przekażemy Twój adres e-mail firmie Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.de), aby mogła ona przesłać Ci przypomnienie o ocenie pocztą elektroniczną.

Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres lub bezpośrednio do Trusted Shops.

10. Opcje kontaktowe i Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 DSGVO prawo do żądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 DSGVO, prawo do żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne
  - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  - do wypełnienia obowiązku prawnego;
  - ze względu na interes publiczny lub
  - do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
  ;
 • zgodnie z art. 18 DSGVO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile
  - kwestionujesz dokładność danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;
  - nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
  - wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO - prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych;
 • zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły w tym celu możesz skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo z centralą naszej firmy.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia, ograniczenia lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

********************************************************************
Prawo do sprzeciwu
O ile przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równowagi interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wyłącznie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. ********************************************************************
Polityka prywatności stworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.